Privacy Policy

De website www.mi-gusto.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter
beschikking gesteld door Mi Gusto, statutair gevestigd te Papendrechtrecht en ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87871556. Met betrekking
tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.
Mi Gusto garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers
van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale
inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze
persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog
vragen hebt. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren toestemming
hiervoor hebben verkregen.
Verwerking van persoonsgegevens
Mi Gusto verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam

Wij maken gebruik van uw voor- en
achternaam zodat wij u persoonlijker kunnen
aanspreken.

E-mailadres

Uw e-mailadres gebruiken wij voor
bevestigingen, algemene vragen of marketing
doeleinde mits u hier concreet toestemming tot
heeft gegeven.

Telefoonnummer Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen voor
vragen met een spoedeisend karakter.
Adres en woonplaats Wij gebruiken uw adres en woonplaats voor
het leveren van het bestelde product.
IP-adres Aan de hand van uw IP-adres kunnen wij
verifiëren dat u geen robot bent.

Mi Gusto bewaart uw gegevens tot 1 jaar na het akkoord geven van het verwerken van uw
persoonsgegevens. Indien u niet op prijs stelt dat Mi Gusto uw persoonsgegevens verwerkt
kunt u dit per e-mail melden aan info@mi-gusto.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij
laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Houd er wel rekening mee dat zodra u uw
toestemming intrekt Mi Gusto niet optimaal aan de dienstverlening kan voldoen. Heeft u
klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met
de autoriteit persoonsgegevens.
Uw gegevens inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen?

Wilt u uw gegevens uit ons bestand inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen? Dan kunt u een e-
mail sturen naar info@mi-gusto.nl. Wij voldoen dan binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Veiligheid opslag van persoonsgegevens
Het verzenden van persoonsgegevens via de website gebeurt via een beveiligde verbinding.
De bemachtigde gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mi Gusto of
die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken.
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of
onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een
passend beveiligingsniveau.

Gegevensregistratie en -inzicht door derden
De website maakt gebruikt van services van derden zodat de website optimaal werkt.
Privacy beleid andere websites
Op www.mi-gusto.nl worden soms links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter
niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van deze organisaties. Voor
meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.
Wijzigingen
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Wij behouden te allen tijde
het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente
versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.
Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?
Stuur dan een e-mail naar info@mi-gusto.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als
u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van
dienst.

Mi Gusto 2023
Gemaak door Raion design